Himoya e'loni

Bosh sahifa/Himoya e'loni/2019


ЭЪЛОН!

УРАЛОВ АЗАМАТ БЕГНАРОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 12 июль соат 14.00 даги йиғилишида Уралов Азамат Бегнаровичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тили қўшимчалари тизимида мураккаб ва «кенгайган шакл»лар” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Уралов А.Б Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

ЭРМАТОВ ИХТИЁР РИЗОҚУЛОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 12 июль соат 10.00 даги йиғилишида Эрматов Ихтиёр Ризоқуловичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Эрматов И.Р Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

БОЛТАБАЕВА ОЗОДАХОН ЮЛДАШАЛИЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июль соат 09.00 даги йиғилишида Болтабоева Озодахон Юлдашалиевнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “XX аср бошларида Наманганда адабий ҳаракатчилик: намояндалари, анъаналари, янгиланиши” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Болтабоева О.Ю Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

АЛДАШЕВА ШИРИН ЖАЛГАСОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июль соат 11.00 даги йиғилишида Алдашева Ширин Жалгасовнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “70 – 90-йиллар ўзбек лирикасида тўртлик, саккизлик ва шеърий туркум табиати” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Алдашева Ш.Ж Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

СИДДИҚОВА ШОХИДА ИСОҚОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июнь соат 14.00 даги йиғилишида Сиддиқова Шохида Исоқовнанинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзга гап синтаксиси ва лингвопоэтикаси” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Сиддиқова Ш.И Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

МУСАЕВА ФЕРУЗА ТОРАХАНОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июнь соат 10.00 даги йиғилишида Мусаева Феруза Торахановнанинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Мусаева Ф.Т Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

ҚАЛБАЕВА ГУЛПАРШЫН САРСЕНБАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг2019 йил 22 май соат 14.00 даги йиғилишида Қалбаева Гулпаршын Сарсенбаевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Қорақалпоқ халқ афсоналари” (генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи) мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Қалбаева Г.С Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

АЛЛАМБЕРГЕНОВ ҲАМЗА КАМАЛОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 22 май соат 11.00 даги йиғилишида Алламбергенов Ҳамза Камаловичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Қадимги туркий адабиётда ғайритабиий тимсоллар тараққиёти” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Алламбергенов Ҳ.К. Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

ҒАИПОВА ҲУЛКАР ҚЎЗИБАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 15 май соат 14.00 даги йиғилишида Ғаипова Ҳулкар Қўзибаевна-нинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Матназар Абдулҳакимнинг бадиий ва публицистик маҳорати” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

ҒАИПОВА Ҳ.Қ. Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

ШУКУРОВА ЗИЛЛОЛА ЮСУФОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 20 март соат 14.00 даги йиғилишида Шукурова Зиллола Юсуфовнанинг “Қисаси Рабғузий”да фольклор анъаналари” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Авторефрат Шукурова З.Ю.pdf

ЭЪЛОН!

ТОЖИБОЕВА ОЗОДА ТОҲИРОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 20 февраль соат 14.00 даги йиғилишида Тожибоева Озода Тоҳировнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Навоий “Хамса”сининг насрий баёнлари: принциплари, мезонлари, усуллари”мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Тожибоева О.Т Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

БУРХАНОВА ФЕРУЗА АБДУРАЗАҚОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тил, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 30 январь соат 14.00 даги йиғилишида Бурханова Феруза Абдуразақовнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Муаллиф адабий-эстетик қарашлари ва ижодий параллелизм (Назар Эшонқул ва Улуғбек Ҳамдам ижоди мисолида)”мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Бурхонова Ф.А Автореф.pdf
Top