Himoya e'loni

Bosh sahifa/Himoya e'loni/2019


ЭЪЛОН!

ТУРСУНОВА НАСИБА ХАМРОЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил 29 январь соат 14.00 даги йиғилишида Турсунова Насиба Хамроевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Турсунова Н.Х Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

БЕКИМБЕТОВ АЗАМАТ МИРЗАБАЕВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил 29 январь соат 11.00 даги йиғилишида Бекимбетов Азамат Мирзабаевичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Бекимбетов А.М Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

УСМАНОВ ФАРХАД ФАХРИДДИНОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил 24 январь соат 14.00 даги йиғилишида Усманов Фархад Фахриддиновичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Усманов Ф.Ф Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

НОРМАМАТОВ СУЛТОНБЕК ЭРМАМАТОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 08 январь соат 10.00 даги йиғилишида Нормаматов Султонбек Эрмаматовичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек луғатчилигининг шаклланиши ва ривожланишида жадид маърифатпарварларининг ўрни” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Нормаматов С.Э Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

БЕКЧАНОВА САЙЯРА БАЗАРБАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 26 декабрь соат 11.00 даги йиғилишида Бекчанова Сайяра Базарбаевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича «Ўзбек ва қорақалпоқ фольклорида нақл жанри (генезиси, типологияси ва поэтикаси)» мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Бекчанова С.Б Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

АЛЛАМБЕРГЕНОВА НОДИРА ГУЛМУРЗАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 26 декабрь соат 14.00 даги йиғилишида Алламбергенова Нодира Гулмурзаевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича «Алпомиш» достонининг ўзбек ва қорақалпоқ версиялари қиёсий типологияси» мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Алламбергенова Н.Г Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

ТУЛАБАЕВА РУХСОРА САЙФУЛЛАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 25 декабрь соат 14.00 даги йиғилишида 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича Тулабаева Рухсора Сайфуллаевнанинг “Худойберди Тўхтабоев романларида бадиий психологизм” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Тулабаева Р.С Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

СУВАНОВ ЗОВҚИДДИН НОРҚУЛОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 25 декабрь соат 16.00 даги йиғилишида 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича Суванов Зовқиддин Норқуловичнинг «Тоғай Мурод насрида образлар поэтикаси» мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Суванов З.Н Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

ТУРҒУНОВ ШЕРАЛИ ДОЛИХОНОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 18 декабрь соат 14:00 даги йиғилишида Турғунов Шерали Долихоновичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Наманган болалар фольклорининг жанрлар таркиби ва локал хусусиятлари” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Турғунов Ш.Д. Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

САРИЕВ САНЪАТЖОН МАТЧОНБОЕВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 18 декабрь соат 10:00 даги йиғилишида Сариев Санъатжон Матчонбоевичнинг10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Гўрўғли” туркуми достонларининг оғзаки ва қўлёзма нусхаларини қиёсий ўрганиш” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Сариев С.М. Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

ШАРИПОВА ЛАЙЛО ФРУНЗЕЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 11 декабрь соат 14.00 даги йиғилишида 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича Шарипова Лайло Фрунзеевнанинг “ХХ асрнинг иккинчи ярми ўзбек шеърияти бадиий тараққиётида фольклор” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Шарипова Л.Ф. Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

РАМАЗОНОВ НОДИР НОРМУРОДОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчиDSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 23 октябрь соат 16.00даги йиғилишида Рамазонов Нодир Нормуродовичнинг “Алишер Навоий ижодида фақр талқини ва фақир образи” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияcи ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Рамазонов Н. Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

БЕКТАШЕВА АЗИЗА РАХМАТУЛЛАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 23 октябрь соат 14.00 даги йиғилишида Бекташева Азиза Рахматуллаевнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Тариқат, маърифат ва шеърият муштараклиги (Шайх Нажмиддин Кубро ҳаёти ва ижоди мисолида)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Бекташева. Автореферат.pdf

ЭЪЛОН!

ТЎЛАГАНОВА САНОБАР ПАНЖИЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 25 сентябрь соат 14.00 даги йиғилишида Тўлаганова Санобар Панжиевнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммоси (Абдулла Қодирий ижоди мисолида)” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Тўлаганова С.П Авторефрат.pdf

ЭЪЛОН!

УРАЛОВ АЗАМАТ БЕГНАРОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 12 июль соат 14.00 даги йиғилишида Уралов Азамат Бегнаровичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тили қўшимчалари тизимида мураккаб ва «кенгайган шакл»лар” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Уралов А.Б Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

ЭРМАТОВ ИХТИЁР РИЗОҚУЛОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 12 июль соат 10.00 даги йиғилишида Эрматов Ихтиёр Ризоқуловичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Эрматов И.Р Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

БОЛТАБАЕВА ОЗОДАХОН ЮЛДАШАЛИЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июль соат 09.00 даги йиғилишида Болтабоева Озодахон Юлдашалиевнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “XX аср бошларида Наманганда адабий ҳаракатчилик: намояндалари, анъаналари, янгиланиши” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Болтабоева О.Ю Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

АЛДАШЕВА ШИРИН ЖАЛГАСОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июль соат 11.00 даги йиғилишида Алдашева Ширин Жалгасовнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “70 – 90-йиллар ўзбек лирикасида тўртлик, саккизлик ва шеърий туркум табиати” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Алдашева Ш.Ж Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

СИДДИҚОВА ШОХИДА ИСОҚОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июнь соат 14.00 даги йиғилишида Сиддиқова Шохида Исоқовнанинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзга гап синтаксиси ва лингвопоэтикаси” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Сиддиқова Ш.И Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

МУСАЕВА ФЕРУЗА ТОРАХАНОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июнь соат 10.00 даги йиғилишида Мусаева Феруза Торахановнанинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Мусаева Ф.Т Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

ҚАЛБАЕВА ГУЛПАРШЫН САРСЕНБАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг2019 йил 22 май соат 14.00 даги йиғилишида Қалбаева Гулпаршын Сарсенбаевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Қорақалпоқ халқ афсоналари” (генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи) мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Қалбаева Г.С Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

АЛЛАМБЕРГЕНОВ ҲАМЗА КАМАЛОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 22 май соат 11.00 даги йиғилишида Алламбергенов Ҳамза Камаловичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Қадимги туркий адабиётда ғайритабиий тимсоллар тараққиёти” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Алламбергенов Ҳ.К. Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

ҒАИПОВА ҲУЛКАР ҚЎЗИБАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 15 май соат 14.00 даги йиғилишида Ғаипова Ҳулкар Қўзибаевна-нинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Матназар Абдулҳакимнинг бадиий ва публицистик маҳорати” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

ҒАИПОВА Ҳ.Қ. Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

ШУКУРОВА ЗИЛЛОЛА ЮСУФОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 20 март соат 14.00 даги йиғилишида Шукурова Зиллола Юсуфовнанинг “Қисаси Рабғузий”да фольклор анъаналари” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Авторефрат Шукурова З.Ю.pdf

ЭЪЛОН!

ТОЖИБОЕВА ОЗОДА ТОҲИРОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 20 февраль соат 14.00 даги йиғилишида Тожибоева Озода Тоҳировнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Навоий “Хамса”сининг насрий баёнлари: принциплари, мезонлари, усуллари”мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Тожибоева О.Т Автореф.pdf

ЭЪЛОН!

БУРХАНОВА ФЕРУЗА АБДУРАЗАҚОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тил, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 30 январь соат 14.00 даги йиғилишида Бурханова Феруза Абдуразақовнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Муаллиф адабий-эстетик қарашлари ва ижодий параллелизм (Назар Эшонқул ва Улуғбек Ҳамдам ижоди мисолида)”мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)

Бурхонова Ф.А Автореф.pdf
Top