DSc.Fil.01ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 4 март соат 14:00 даги йиғилишида Сайитқулов Илҳом Абдусаламовичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Ўзбек халқ тарихий насрида эпик сюжет ва образ эволюцияси (“Темурнома” мисолида)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил 4 март соат 11.00 даги йиғилишида 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича Адизова Нигора Бахтиёровна “Қизиқмачоқларнинг жанрий табиати ва бадиияти” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 26 февраль соат 14:00 даги йиғилишида Ризоева Меҳринисо Абдуазизовнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Ўзбек халқ мифологик афсоналари (ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 26 февраль соат 11:00 даги йиғилишида Раимова Нилуфар Абдуллаевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Хоразм достонларининг поэтик тизими (банд, вазн ва қофия мисолида)”, 14.00 даги мажлисида Ризоева Меҳринисо Абдуазизовнанинг “Ўзбек халқ мифологик афсоналари (ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил 29 январь соат 14.00 даги йиғилишида Турсунова Насиба Хамроевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил 29 январь соат 11.00 даги йиғилишида Бекимбетов Азамат Мирзабаевичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил 24 январь соат 14.00 даги йиғилишида Усманов Фархад Фахриддиновичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 08 январь соат 10.00 даги йиғилишида Нормаматов Султонбек Эрмаматовичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек луғатчилигининг шаклланиши ва ривожланишида жадид маърифатпарварларининг ўрни” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 26 декабрь соат 11.00 даги йиғилишида Бекчанова Сайяра Базарбаевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича «Ўзбек ва қорақалпоқ фольклорида нақл жанри (генезиси, типологияси ва поэтикаси)» мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 26 декабрь соат 14.00 даги йиғилишида Алламбергенова Нодира Гулмурзаевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича «Алпомиш» достонининг ўзбек ва қорақалпоқ версиялари қиёсий типологияси» мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 25 декабрь соат 16.00 даги йиғилишида 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича Суванов Зовқиддин Норқуловичнинг «Тоғай Мурод насрида образлар поэтикаси» мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 25 декабрь соат 14.00 даги йиғилишида 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича Тулабаева Рухсора Сайфуллаевнанинг “Худойберди Тўхтабоев романларида бадиий психологизм” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 18 декабрь соат 14:00 даги йиғилишида Турғунов Шерали Долихоновичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Наманган болалар фольклорининг жанрлар таркиби ва локал хусусиятлари” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси,5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 18 декабрь соат 10:00 даги йиғилишида Сариев Санъатжон Матчонбоевичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Гўрўғли” туркуми достонларининг оғзаки ва қўлёзма нусхаларини қиёсий ўрганиш” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 11 декабрь соат 14.00 даги йиғилишида 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича Шарипова Лайло Фрунзеевнанинг “ХХ асрнинг иккинчи ярми ўзбек шеърияти бадиий тараққиётида фольклор” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 23 октябрь соат 16.00даги йиғилишида Рамазонов Нодир Нормуродовичнинг “Алишер Навоий ижодида фақр талқини ва фақир образи” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияcи ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали) Тел: 71-233-36-50; e-mail: uztafi@akademy.uz
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 23 октябрь соат 14.00 даги йиғилишида Бекташева Азиза Рахматуллаевнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Тариқат, маърифат ва шеърият муштараклиги (Шайх Нажмиддин Кубро ҳаёти ва ижоди мисолида)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали) Тел: 71-233-36-50; e-mail: uztafi@akademy.uz
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 25 сентябрь соат 14.00 даги йиғилишида Тўлаганова Санобар Панжиевнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммоси (Абдулла Қодирий ижоди мисолида)” мавзусидаги филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали) Тел: 71-233-36-50; e-mail: uztafi@akademy.uz
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июнь соат 14.00 даги йиғилишида Сиддиқова Шохида Исоқовнанинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзга гап синтаксиси ва лингвопоэтикаси” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.11.2018.Fil.46.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 10 июнь соат 10.00 даги йиғилишида Мусаева Феруза Торахановнанинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 22 май соат 14.00 даги йиғилишида Қалбаева Гулпаршын Сарсенбаевнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Қорақалпоқ халқ афсоналари” (генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи) мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 22 май соат 11.00 даги йиғилишида Алламбергенов Ҳамза Камаловичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Қадимги туркий адабиётда ғайритабиий тимсоллар тараққиёти” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 15 май соат 14.00 даги йиғилишида Ғаипова Ҳулкар Қўзибаевна-нинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Матназар Абдулҳакимнинг бадиий ва публицистик маҳорати” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 20 март соат 14.00 даги йиғилишида Шукурова Зиллола Юсуфовнанинг “Қисаси Рабғузий”да фольклор анъаналари” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил:Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 20 февраль соат 14.00 даги йиғилишида Тожибоева Озода Тоҳировнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Навоий “Хамса”сининг насрий баёнлари: принциплари, мезонлари, усуллари”мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади. Манзил:Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй (2-қаватдаги мажлислар зали)
ЭЪЛОН!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли Ихтисослашган кенгашда 10.00.02 – Ўзбек адабиёти, 10.00.07 – Адабиёт назарияси ва 10.00.08 – Фольклоршунослик (филология фанлари) ихтисосликлари бўйича фан доктори илмий даражалари бўйича ҳимоялар бўлиб ўтади.
ЭЪЛОН!

Амонов Улуғмурод Султоновичнинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “ХХ аср бошларида ўзбек фольклоршунослиги” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 25 апрель соат 11.00 даги мажлисида бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. Тел: (0-371) 233-36-50; e-mail: uztafi@akademy.uz.
ЭЪЛОН!

Бабаджанова Умида Баходировнанинг 10.00.08 – Фольклоршунослик ихтисослиги бўйича “Сайёд ва Ҳамро” достонининг туркий версия ва вариантлари (Ўрта Осиё ва озарбайжон версиялари)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 25 апрель соат 16.00 даги мажлисида бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй. Тел: (0-371) 233-36-50; e-mail: uztafi@akademy.uz.
ЭЪЛОН!

Раджапова Феруза Абдуллаевнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Истиқлол даври ўзбек қиссачилигида услуб ва поэтик тил” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 25 апрель соат 14.00 даги мажлисида бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз торкўчаси, 5-уй. Тел: (0-371) 233-36-50; e-mail: uztafi@akademy.uz.

Top